Xưởng sản xuất ghế sofa đẹp tại xưởng sofa MOZA Hà nội

Thứ bảy - 11/08/2018 17:36
Tổng hợp một số hình ảnh mẫu sofa được sản xuất tại Moza

Xưởng sản xuất ghế sofa cho Showroom Mozza với diện tích rộng hơn 1000m2, đội ngũ nhân công 50 thợ lành nghề có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất sofa từ những năm 1990. chuyển sản xuất ghế sofa cao cấp, ghế sofa da cho phòng khách đẹp.

Quy trình sản xuất ghế sofa tại xưởng Mozza được kiểm soát rất tỉ mỉ, với tay nghề khéo léo của thợ cùng dây chuyền sản xuất hiện đại chuyên nghiệp. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, hợp xu thế, đẹp đến từng cm.

xuong ghe sofa 2

xuong ghe sofaxuong ghe sofa 1

Mẫu sofa 001
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa2
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa3
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa4
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa5
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa6
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa7
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa8
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa9
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa10
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa11
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa12
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa13
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa14
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa15
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa16
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa17
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa18
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa19
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa20
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa21
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa22
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa23
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa24
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa25
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa26
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa27
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa28
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa29
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa30
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa31
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa32
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa33
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa34
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa35
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa36
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa37
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa38
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa39
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa40
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa41
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa42
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa43
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa44
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa45
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa46
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa47
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa48
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa49
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa50
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa51
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa52
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa53
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa54
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa55
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa56
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa57
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa58
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa59
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa60
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa61
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa62
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa63
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa64
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa65
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa66
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa67
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa68
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa69
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa70
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa71
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa72
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa73
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa74
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa75
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa76
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa77
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa78
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa79
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa80
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa81
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa82
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa83
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa84
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa85
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa86
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa87
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa88
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa89
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa90
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa91
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa92
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa93
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa94
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa95
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa96
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa97
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa98
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa99
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa100
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa101
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa102
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa103
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa104
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa105
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa106
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa107
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa108
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa109
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa110
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa111
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa112
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa113
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa114
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa115
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa116
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa117
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa118
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa119
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa120
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa121
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa122
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa123
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa124
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa125
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa126
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa127
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa128
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa129
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa130
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa131
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa132
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa133
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa134
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa135
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa136
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa137
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa138
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa139
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa140
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa141
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa142
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa143
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa144
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa145
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa146
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa147
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa148
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa149
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa150
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa151
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa152
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa153
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa154
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa155
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa156
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa157
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa158
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa159
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa160
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)


Mẫu sofa161
xuong san xuat ghe sofa tai Ha noi (140)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NỘI THẤT MOZA

3
12

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Chị Phương - Chung cư cao cấp Park Hill

Time City - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chị Phương chia sẻ. Để sở hữu một căn hộ cao cấp là điều rất khó khăn, và khó khăn hơn nữa khi phải lựa chọn một đơn vị thi công nội thất uy tín, chuyên nghiệp. Đã đi tham khảo nhiều showroom ở Hà Nội và tôi quyết định chọn MOZA làm đối tác. Tôi rất hài lòng về dịch vụ, cũng như chất lượng sản phẩm của các bạn. Các bạn làm việc rất chuyên nghiệp.
Đăng ký nhận tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây